Doğru Granül Kesim Ünitesi Nasıl Seçilir


Üretim gereksinimleriniz için en iyi çözümü bulmak için, öncelikli olarak gelecekteki ihtiyaçlarınızı tanımlamaya başlamalısınız. Beş yıllık malzeme projeksiyonu ve gerekli kapasitelerin ortaya konulması gerekmektedir. Kısa vadeli çözümler genellikle bir süre sonra daha pahalı ve daha az tatmin edici olmaktadır.Granüller "sadece" bir ara ürün olabilir, ancak sonraki işleme operasyonlarında boyutları ve şekilleri önemlidir.

Kompound sistemlerine yönelik artan talepler göz önüne alındığında granül sistem seçimi daha da önemli hale gelmektedir. Mevcutta hangi ekipmana sahip olunursa olsun, bir sonraki zorluk için asla uygun görünmeyebilir. Çeşitliliğin ya da kapasitenin artması önemli bir faktördür. Yeni bir polimer veya katkı maddesi mevcut ekipman için çok sert, yumuşak veya aşındırıcı olabilir. Ya da belki de iş farklı bir granül şekli gerektirir. Bu gibi durumlarda, işleme konusunda derinlemesine mühendislik bilgisine ve granül ekipmanı tedarikçileri ile yakın işbirliğine ihtiyaç duyulur.

Bu tür zorlukların üstesinden gelmenin ilk adımı ekipman seçimiyle başlar. Granül yapma işlemlerinin en yaygın sınıflandırması, kesildiği andaki plastik malzemenin durumuna göre farklılaşan iki kategoriyi içerir:

• Kafadan kesim (sıcak kesim): Kafadan (kalıptan) gelen malzeme direkt olarak kesilip hızlı bir şekilde su ya da gaz yardımı ile soğutulur.

• İplik kesim Granül (soğuk kesim): Kafadan (kalıptan) gelen malzeme öncelikli olarak iplik şeklinde üretilir, daha sonra soğutulup kurutulduktan sonra kesim işlemi gerçekleştirilir.

Bu temel işlemlerin varyasyonları, granül üretiminde spesifik girdi malzemesi ve ürün özelliklerine göre uyarlanabilir. Her iki durumda da, ara işlem adımları ve farklı derecelerde otomasyon, sürecin herhangi bir aşamasında dahil edilebilmektedir.

Üretim gereksinimleriniz için en iyi çözümü bulmak için, gelecekteki ihtiyaçları tanımlamakla başlayın. Beş yıllık malzeme projeksiyonu ve gerekli kapasiteleri ön görmelisiniz. Kısa vadeli çözümler genellikle bir süre sonra daha pahalı ve daha az tatmin edici olmaktadır.

İşlenecek olan partinin büyüklüğü, sistem kapasitesi ile birlikte granül işlemi ve makine seçimi üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olacaktır. Kompound üretim partileri oldukça küçük olma eğiliminde olduğundan, ekipmanın esnekliği genellikle büyük bir sorundur. Temizlik ve servis için kolay erişim ve bir üründen diğerine kolay ve hızlı bir şekilde geçebilme faktörleri arasındadır. Granül sisteminin başlatılması ve kapatılması, minimum malzeme israfını içermelidir.

Üretim hattının esnekliğini sağlamak adına genellikle soğutma banyolu sistemler kullanılmaktadır. Burada kompound üretiminde genel olarak iplik kesim sistemi kullanılır ve yukarıda belirttiğimiz üretim aşamalarından geçer.

Üretilecek olan ürünün parti büyüklüğü çok fazla ise, bu aşamada da sistem üzerinden çeşitli değişiklikler yapılıp hatta otomasyon sistemlerinin entegre edilmesi kullanım ve maliyet avantajı sağlayabilmektedir.