Ekstrüzyon Nedir?


Ekstrüzyon Prosesi

Ekstrüzyon prosesi polimerik (plastik) malzemelerin, eritilip belirli basınç altında sabit bir kalıptan dışarı çıkarılması şeklinde oluşan bir plastik işleme prosesidir.

Ekstrüzyon prosesinde; kesit ölçüleri sabit olan sonsuz uzunlukta ürünlerin elde edilmesi mümkündür. İstenen uzunluktaki ürünler ekstrüzyon prosesi üretimi sonucunda kesilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Ekstrüzyon prosesi ile üretilen başlıca ürünler;

• Boru

• Profil

• Levha

• Film

• Kablo ve Tel Kaplama

• Hortum

Ekstrüzyon Makineleri (Ekstruder)

Plastik malzemelerin granül, çapak, kırık, toz vb. olarak beslenip sabit kesitli ürün oluşturulmasını sağlayan makinelere ekstruder denilmektedir.
Ekstruder denilince genel olarak aşağıda belirtilmiş olan kısımlar aklımıza gelmektedir.

1. Motor

2. Redüktör

3. Kontrol Paneli

4. Vida Kovan

5. Rezistans ve Fanlar

6. Ekstrüzyon Kalıbı

Yukarıda belirtilmiş olan sistemler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ( kapasite, eriyik kalitesi, kullanmış olduğu hammadde, kullanılan katkı maddeleri, takviye edici malzemeler vb.) farklılıklar göstermekte olup, ihtayaca göre tasarlanmakta ya da en uygun seçimleri yapılmaktadır.

Çalışma Prensibi:

İşlenilmesi istenilen plastik malzemeler granül, çapak, kırık, toz vb. olarak ekstrudere bir huni yardımı ile beslenmektedir. Makine üzerinde bulunan motor sistemi tahrik için gerekli olan enerjiyi üretmekten sorumludur. Motor tarafından üretilen bu tahriğin vidanın döndürülmesi için sağlanması gereken aktarım ise redüktör yardımı ile yapılmaktadır. Motor ve redüktörün işlevini de kısaca anlatmış oluyoruz. Motor ve redüktörden aldığı tahrik ile dönen vida sistemi, huni vasıtasıyla kovan içerisine dökülen hammaddeleri ileri doğru sürükler. Burada sırasıyla besleme, eritme ve basma bölgelerinden geçerek, plastik hammaddenin tamamen eriyik haline gelmesi sağlanır ve kalıptan dışarı çıkarılması ile ekstruder makinesi işlevini tamamlamış olur. Kovan üzerine bağlı bulunan rezistans ve fanlar yardımı ile kovanın sıcaklığı plastik malzemenin en iyi şekilde erimesi için optimize edilmesinde fayda sağlamaktadır. Proses esnasında ayarlanması gereken parametreler ise; vida hızı, sıcaklık ayarlamaları vb. işlemler kontrol ünitesi yardımı ile gerçekleştirilmektedir.