Ekstrüzyon Sistemlerinde Vida Kovanın Önemi


Ekstrüzyon makinelerinin beyni olarak kabul edilen bölge, kovan ve vida sistemleridir. Plastik malzemenin eritilip en uygun şekilde karıştırıldığı ve basınçla birlikte kalıp dışına çıkarılması bu sistemler vasıtasıyla yapılmaktadır. Kullanılacak hammaddenin cinsine, beslenme şekline göre, istenilen kapasite, eriyik kalitesi, karışım kalitesine göre vida kovan sisteminin tasarlaması yapılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere son ürünün kalitesine direkt olarak etki eden bir sistem var ise o da kovan ve vida bölümüdür.

İşletmelerde yaşanılan sorunlar incelendiğinde son ürün ile ilgili yaşanılan problemlerin büyük bir çoğunluğu kovan ve vida sistemlerinin yanlış tasarlanması ya da farklı ürün için tasarlanmış olan kovan vida sistemleri ile çalışılmaya çalışıyor olmasıdır. Kovan ve vida aşınmaları da bu listede kendine üst sıralarda yer bulmaktadır. Kovan ve vidaların tasarımları ile ilgili bir çok makale ve tasarım bulunmaktadır. Tasarımcının özgünlüğüne kalmış olacak şekilde bir kovan ve vida tasarımı yapılabilmetkedir. Uygun yapılmayan dizaynda ise;

• Kötü eriyik kalitesi

• Kötü karışım kalitesi

• Düşük mekanik, termal ve optik özellikler

• Beklenenden az verim

• Yüksek enerji sarfiyatı

• Hızlı kovan vida aşınmaları ve kapasite düşüşü gibi durumlar ile karşılaşılmaktadır.