Plastik Geri Dönüşümü


Plastik geri dönüşüm, atık veya hurda plastiğin geri kazanılması ve malzemelerin işlevsel ve faydalı ürünlere yeniden işlenmesi sürecini ifade eder. Bu aktivite, plastik geri dönüşüm işlemi olarak bilinir. Plastiğin geri dönüşümünün amacı, yeni plastik ürünler üretmek için işlenmemiş malzemelere daha az baskı uygularken yüksek oranda plastik kirliliğini azaltmaktır. Bu yaklaşım, kaynakların korunmasına yardımcı olur ve plastikleri çöp sahalarından veya okyanuslar gibi istenmeyen yerlerden uzaklaştırır.

Plastik Geri Dönüşüm Gereksinimi

Plastikler dayanıklı, hafif ve ucuz olan işlevsel malzemelerdir. Çok sayıda uygulamada kullanılırlar ve hayatımızın önemli noktalarında bize temas ederler. Her yıl dünya genelinde 100 milyon tondan fazla plastik üretilmektedir ve 200 milyar Euroluk yeni plastik malzeme işlenmektedir. Sonuç olarak, plastiklerin yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü son derece önemlidir. Bu sayede enerji tasarrufu yapılıp ekonomik olarak fayda sağlanırken aynı zaman da çevre de önemli ölçüde koruma altına alınmış olmaktadır.

Hangi Plastikler Geri Dönüştürülebilir?

Aşağıda geri dönüştürülebilen plastiklerin bazılarının genel kullanımları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

PS (Polistiren) - Örnek: sıcak içecek kapları, plastik çatal bıçak takımı, yoğurt kapları vb.

PP (Polipropilen) - Örnek: öğle yemeği kutuları, paket gıda kapları, dondurma kapları.

LDPE (Düşük yoğunluklu polietilen) - Örnek: çöp kutuları ve torbaları.

HDPE (Yüksek yoğunluklu polietilen) - Örnek: şampuan kapları veya süt şişeleri.

PET (Polietilen tereftalat) - Örnek: meyve suyu ve meşrubat şişeleri.

Plastik Geri Dönüşüm Süreci 

En basit plastik geri dönüşüm süreçleri toplama, ayırma, parçalama, yıkama, işleme ve granüle etmeyi içerir. Çoğu plastik geri dönüşüm tesisi aşağıdaki iki adımlı işlemi kullanır:

Birinci Adım: Tüm kirletici maddelerin geri dönüştürülecek olan plastik malzemeden uzaklaştırıldığından emin olmaktır ve bu da otomatik olarak veya elle ayırma ile yapılmaktadır.

İkinci Adım: Geri dönüştürülecek malzemelerin kırılarak ya da direkt olarak işleme makinesine beslenmesi ve sonuç olarak granül formuna getirilmesidir.

Günümüzün en önemli konularından biri haline dönüşen plastik geri dönüştürülmesi önemini gitgide arttırmaktadır.