Statik Mikser


Enjeksiyon ve ekstrüzyon ile üretim yapan firmalar, bir çok farklı kalıp, polimer tipi, katkı maddesi ve özellikle boyar madde ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. Üretim hızı, verim ve yüksek kaliteli ürünler alındığı zaman üretim ekibi olarak başarılı olunmaktadır.

Özellikle işletmelerde plastik işlenmesi esnasında karışım problemlerinin yaşandığı sıklıkla görülmektedir. Bu soruna çözüm olabilecek 2 farklı çözüm bulunmaktadır. Bunlardan ilki dinamik karıştırıcıların eklenmesidir. Daha net ifade etmek gerekirse, vida üzerine karıştırıcı eklenmesi ya da karıştırıcılı şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir. Bazı proseslerde vidanın L/D oranı bu düzenlemeleri yapmaya uygun olurken bazı proseslerde ise vidanın değiştirilmesi mümkün olamamaktadır.

2. çözüm olarak statik mikser kullanımı önerilmektedir. Statik mikserlere aynı zaman da eriyik mikserleri de denilebilmektedir. Ekstrüzyon proseslerinde kovan çıkışına, enjeksiyon proseslerinde ise meme gövdesi ve uç meme arasına monte edilebilen bu sistemler sayesinde, karışım problemlerinin giderildiği görülmektedir. Burada karıştırıcı ünitelerinin ekstruder ve enjeksiyon prosesine uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Bunun dışında tüm karışım yükünüzü bu karıştırıcı elementler yüklenecektir. Statik mikser takılan proseslerde mutlaka statik mikser elementlerinin bulunduğu gövdenin de bir ısıtıcı yardımı ile sıcak tutulması ve termokupl yardımı ile sıcaklığının ölçülmesi gerekmektedir. Genellikle 8 adet olarak standart üretilen bu element sistemleri isteğe bağlı olarak arttırılıp azaltılabilmektedir.